UX/UI        Graphics        About & CV        ︎  ︎

Wayfinding system for FAD JEPU


︎ An wayfinding system has been created for the Faculty of Art and Design of JEPU, which is elegant, clean, but above all functional. After thorough research and creating a clear information structure, our team specified a system of signs placed with the top edge at a height of 180 cm. We complemented the Czech Nuckle font with playful pictograms that humanise the primarily functional design. The base material is black chrome metal, which glistens gently from different angles. The signs for the studios and floor numbers are made of glowing orange plexiglass. The orange colour indicates the most important layer of information. The set of entrance and floor signs is further complemented by the design of the adjacent staircase, elevator, merchandise, bulletin boards, and exterior faculty signage.

︎ Pro klienta Fakultu umění a designu UJEP bylo cílem vytvořit orientační systém, který je elegantní, čistý, ale především funkční. Po důkladné rešerši a vytvoření jasné struktury informací náš tým stanovil systém cedulí umisťovaných horní hranou na výšku 180 cm. České písmo Nuckle jsme doplnili hravými piktogramy, které zlidšťují primárně funkční design. Základním materiálem je černě chromovaný kov, který se z různých úhlů jemně leskne. Cedulky u ateliérů a čísla pater jsou ze zářícího oranžového plexiskla. Oranžová barva označuje tu nejvýznamnější vrstvu informace. Sadu vchodových a patrových cedulí dále doplňuje řešení vedlejšího schodiště, výtahu, merchandise, nástěnek a exteriérové označení fakulty.

︎ Award National student design award – nomination
︎ Client Faculty of art and design UJEP
︎Collab Jáchym Moravec, Judita Košťáková, Nikola Iljučoková
︎ Role Designer
︎ Skills Wayfinding design, pictogram design, technical solution, retouching
︎ Photography Jiří Dvořák, Filip Švácha
                                                               Other projectsLooking forward to hear from you! ︎@ 2022