UX/UI        Graphics        About & CV        ︎  ︎

Přemýšlej o mně


Kniha Přemýšlej o mně vznikla jako moje klauzurní práce. Tématem byl Strašidelný zámek. Myšlenku knihy určila má životní situace. Tvořím poslední klauzuru, brzy odejdu ze školy. Jakkoliv pateticky to zní, je to tak – naposled vybírám, co chci vzkázat studentům, ale i sobě… a všem dalším

Vymyslela jsem jednoduchý příběh. Postavička při svém běžném konání narazí na kámen, který jí začne promlouvat do života. Neříká ale nic hezkého, přesto si ho človíček vezme sebou. Stejně tak si vezme i další, a pak další, až přes obrovskou horu kamení, kterou tlačí, ani nevidí, kam vlastně míří. Mířil úplně špatně, dostal se někam jinam, umírá. „Přemýšlej o mně“ říká obálka s obrázkem kamene. Interpretace je na vás.

Techniku kresby jsem zvolila přes uhlový papír. Celkově jsem se snažila o „lidskou“, nedokonalou kresbu kontrastní k nadčasovosti příběhu. Špinavost podpořila technika tisku RISO. Zásadním prvkem jsou vložené malé knihy, skrz které promlouvají jedovaté kameny. Na jejich konci je poselství kamene.

Protože je na konci už jen věnování a žádné vysvětlení, vědomě riskuji, že procento lidí nebude nikdy ochotno a schopno knihu pochopit. Velké procento čtenářů si ale dosazuje vlastní interpretace pro jejich vlastní životy a to je pro mě mnohem důležitější.
Jsem nadšená, že jsem mohla říct svoje myšlenky.


Think about me This book was created as my final semester work. The topic was Scary castle. Idea of a book comes from my current point of life. I am creating my LAST final work, I will leave school soon. However pathetic it sounds – I choose for the last, what I want to say to students, but also me... and all others.

I came with a simple story. Little man founds a stone during his everyday routine. The stone starts to talk rubbish about him and his life, however, he takes it with him anyway. Just as he takes all the other spiteful stones too. Finally, he can’t even see over the huge pile of stones he is caring, where is he going. He got the wrong direction, he is totally somewhere else, he dies. Think about me“ says the cover with a picture o f a stone. The interpretation is up to you.

I have chosen illustration over carbon paper. Generally I have tried to draw with „human-like“, imperfect hand in contrast to timeless story. The dirtiness was supported by RISO print. Essential part are inserted little book, though which the stones are talking. In the end are inverted statements of those poisonous stones.


 
More work︎

Looking forward to hear from you! ︎@ 2022