Orientační systém pro FUD UJEP

nominace na Národní cenu za studentský design 2020

Pro Fakultu umění a designu UJEP byl vytvořen orientační systém, který je elegantní, čistý, ale především funkční. Po důkladné rešerši a vytvoření jasné struktury informací byl vytvořen systém cedulí umisťovaných na hrany ve výšce 180 cm. České písmo Nuckle doplňují hravé piktogramy, které zlidšťují primárně funkční design. Základním materiálem je černě chromovaný kov, který se z různých úhlů jemně leskne. Cedulky u ateliérů a čísla pater jsou ze zářícího oranžového plexiskla. Oranžová barva označuje tu nejvýznamnější vrstvu informace. Sadu vchodových a patrových cedulí dále doplňuje řešení vedlejšího schodiště, výtahu, merchandise, nástěnek a exteriérové označení fakulty.

+ Jáchym Moravec, Judita Košťáková, Nikola IljučokováOrientation system for FAD JEPU

An orientation system has been created for the Faculty of Art and Design of JEPU, which is elegant, clean, but above all functional. After a thorough search and the creation of a clear structure of information, a system of signs placed on the edges at a height of 180 cm was created. The czech font Nuckle is complemented by playful pictograms that humanize primarily functional design. The basic material is black chrome-plated metal, which shines softly from various angles. The signs at the studios and the floor numbers are made of glowing orange plexiglass. Orange indicates the most important layer of information. The set of entrance and floor signs is further complemented by the solution of the side staircase, elevator, merchandise, notice boards and exterior signs of the faculty.


Photos: Filip Švácha, Jiří Dvořák

More work︎