Obsidium


Písmo Obsidium je současným pojetím a digitalizací písma Hollar typografa Oldřicha Menharta z úryvku o pár větách. Písmo bylo překresleno a mnoho nečitelných detailů muselo být znovu vymyšleno. Hmota písmen byla řešena pro textové písmo. Výsledkem je 142 znaků. Písmo jsme pojmenovali podle kamene obsidiánu, který nám připomínalo svými ostrými hranami. Vznikl vzorník, pohlednice a webová stránka www.interpretype.gd1.cz, kde jsou i další písma vzniklá v projektu.

I worked on The Obsidium script with four people. It is a contemporary view and digitization of the Hollar font by typographer Oldřich Menhart. It was created on the basis of a period passage. Many of the original details of the script were illegible and were therefore rethought. The character mass is designed for a text font. It is named after the Obsidian stone, which the font reminded us with its sharp and rounded edges. The result of the work is 142 characters and the website www.interpretype.gd1.cz, which contains other digitizations from this project.

Collegues: Oleg Zářecký, Iveta Holešová, Nikol Valentová, Yana Korzhova

More work︎