Mo(nu)mentální topografie


Mo(nu)mentální topografie byl rozsáhlý výstavní projekt pěti galerií v Ústí nad Labem oslavující výročí 25 let od založení tamější Fakulty umění a designu UJEP. Vizuální styl projektu byl inspirován tématem – prozkoumáváním „kulturní mapy“ města, jeho minulosti a budoucnosti a lidských příběhů. Toto hledání pomocí lupy se objevuje v logu a oživá pomocí animace. Součástí vizuálu jsou také abstraktní mapy Ústí nad Labem vytvořené na míru pro jednotlivé galerie.

Mo(nu)mental topography was an extensive exhibition project of five galleries in Ústí nad Labem celebrating the 25th anniversary of the Faculty of Art and Design UJEP. The visual style of the project was inspired by the theme – exploring the „cultural map“ of the city, its past and future and stories of people. This magnifier-like search appears in the logo and comes to live animated. The visual also includes custom abstract maps of Ústí nad Labem created for individual galleries and exhibitions.

www.monumentalnitopografie.cz/


 
More work︎