UX/UI        Graphics        About & CV        ︎  ︎

Mo(nu)mental topography


︎ Mo(nu)mental topography was an extensive exhibition project of five galleries in Ústí nad Labem celebrating the 25th anniversary of the Faculty of Art and Design UJEP. The visual style of the project was inspired by the theme – exploring the „cultural map“ of the city, its past and future and stories of people. This magnifier-like search appears in the logo and comes to live animated. The visual also includes custom abstract maps of Ústí nad Labem created for individual galleries and exhibitions. The scope of the project was enormous and it took 5 months to complete all the design variants.


︎ Mo(nu)mentální topografie byl rozsáhlý výstavní projekt pěti galerií v Ústí nad Labem oslavující výročí 25 let od založení tamější Fakulty umění a designu UJEP. Vizuální styl projektu byl inspirován tématem – prozkoumáváním „kulturní mapy“ města, jeho minulosti a budoucnosti a lidských příběhů. Toto hledání pomocí lupy se objevuje v logu a oživá pomocí animace. Součástí vizuálu jsou také abstraktní mapy Ústí nad Labem vytvořené na míru pro jednotlivé galerie. Rozsah projektu byl obrovský a dokončení všech variant designu trvalo 5 měsíců.


︎ Award National student design award – Excelent design
︎ Client Faculty of Art and Design JEPU
︎Collab Oleg Zářecký
︎ Role Design, client communication, prioritisation, time-management, consultacy, work defence and presentation
︎ Skills Visual style, webdesign, public space instalation, marketing campaign, book, merch, animation, exhibition design
︎ Web monumentalnitopografie.cz
︎ Photography Jiří Dvořák

Other projectsLooking forward to hear from you! ︎@ 2022