UX/UI        Graphics        About & CV        ︎  ︎

Hold your horses!


︎︎For a time I was a vegan. It bothered me that being vegan was not easy for me. So for a school assignment, "Solve Your Problem," I created a box of cards with absurdly over-the-top doubts about puns in a language, such as "Is it vegan to beat a dead horse?" or "Is it vegan to kill two birds with one stone?",  completed with illustrations on the other side. My hope for the whole project was to make fun of my situation – it's possible to read the cards by drawing ahead and play a entertaining game about what the slogan represents. Then on the back of the box is written my main message – it is useless to take veganism strictly (let alone in such an absurd way that we punish ourselves for saying it), because it is important that one tries to improve something at all. I think this serious topic has needed some lighter perspective for a long time.

︎Jeden čas jsem byla vegankou. Trápilo mě, že pro mě veganství nebylo jednoduché. Na školní zadání „Vyřeště svůj problém“ jsem tak vytvořila krabičku kartiček s absurdními nadnesenými pochybnostmi ohledně slovních hříček, jako např. „Je vegan dělat mrtvého brouka?“ či „Je vegan jít s kůží na trh?“, které jsem doplnila ilustracemi na druhé straně. Od celého projektů jsem si slibovala odlehčení mé situace – je možné číst kartičky kresbami napřed a hrát tak zábavnou hru, jaké heslo představují. Na zadní straně krabičky je pak napsáno moje hlavní poselství – je zbytečné brát veganství přísně (natož takto absurdně, že bychom se trestali za přísloví), protože je důležité, že se vůbec člověk snaží něco zlepšit. Myslím, že toto vážné téma trochu nadhledu už dlouho potřebovalo.

︎ Award 2nd Best in Design
︎ Client School work
︎ Role Design
︎ Skills Paper package work, cards design, game design, illustration
︎ Photography Filip Švácha
︎︎︎︎︎︎Previous project                                                                Next project︎︎︎︎︎︎Other projects


Looking forward to hear from you! ︎@ 2022