Designblok 2020


Měla jsem skvělou příležitost graficky ošetřit stánek produktového designera Jiřího Bartoše a fashion designera Jana C. Löbla působící na Fakultě umění a designu UJEP pro Designblok 2020. Snažili jsme se udělat příjemný pokojíček, kde se dá sednout, ztratit se v tapetě a poslouchat skvělý zvuk reproduktorů. Speciálně jsem si užila designování neonu. Moc se mi také líbí barevná paleta, která vznikla. Olivová, drobné zlato-černé se lesknoucí písmo a uhlově matný tučný řez. Snažila jsem se zlaté písmo pojmout jako šperk v kontrastu k ostatnímu. Moc se mi líbí kombinace toho všeho s neonovým světlem, zanedbanou, zašlou podlahou a stropem a velmi poetickým textem.

3D scan instalace


Designblok 2020

I had amazing opportunity to create graphic design of a showroom of a product designer Jiří Bartoš and fashion designer Jan C. Löbl of Faculty of Art and Design JEPU during Designblok 2020. The idea was a cozy room, where you just want to sit down, enjoy the wallpaper and listen to amazing sound of the speakers. I truly enjoyed designing of the neon an love the color palette of this instalation. The olive, the petite letters shining from gold to black and coal matte bolt cut. I tried to make those letters seem like jewellery in contrast to the rest. I love the combination with the shine of the neon lights, unkempt floor and ceiling and very poetic text.

3D scan of the instalationPhotos: Petr Kubáč, Lucie Hyšková
Designer: Jiří Bartoš, Jan C. Löbl

More work︎