UX/UI        Graphics        About & CV        ︎  ︎

Chatbot Numi


︎ The Chatbot Numi project uses chatbot communication technology. Following a prescribed script, Numi answers sensitive mental health questions, helps to reduce stigma and provides relevant information about mental health care in the Czech Republic. The robot does not judge and the conversation flows naturally, safely and anonymously. Our project is targeting mainly young people (18-30 years old) who are now one of the most dangered groups by mental health issues. Numi could offer a hand in deciding what one‘s next step could be in achieving happier mind.

I managed to get with this project to the Social Impact Award acceleration, during which a great team was created, with is now with me trying to bring the chatbot Numi to life ︎ ︎You can follow him grow up at @chatbotnumi.


︎ Projekt Chatbot Numi využívá komunikační technologii chatbota. Numi dle předepsaného scénáře veřejnosti odpovídá na citlivé otázky týkající se duševního zdraví, pomáhá snížit stigmatizaci a poskytuje relevantní informace ohledně psychologické péče v České republice. Robot lidské chování nesoudí a konverzace probíhá přirozeně, v bezpečí a anonymitě. Jednou z nejohroženějších skupin duševními problémy jsou nyní mladí lidé (18–30 let) a především těm může Numi poradit, jaký by mohl být jejich další krok na cestě za duševní pohodou. 

S Numim se mi podařilo dostat do akcelerace Social Impact Award, během které vznikl skvělý tým, že kterým se nyní snažíme chatbota Numiho přivést k životu ︎ Sledovat ho růst je možné na @chatbotnumi.


Watch Numi grow up


︎ Award 3rd place Social Impact Award
︎ Social Impact Award acceleration
︎ Google for start-ups acceleration
︎ Client Diploma work
︎Collab Co-founders: Jakub Kavámek, Anhelina Magiln, Kateřina Puncmannová
︎ Role Founder, product management & development, business development, UX/UI design, graphics
︎ Skills User research, questionnaire research, deep-dive interviews, use cases, personas, wireframes, prototypes, UX design, UI design, user testing, project management, customer journey definition
︎ Web chatbotnumi.cz

                                                               Other projectsLooking forward to hear from you! ︎@ 2022