UX/UI        Graphics        About & CV        ︎  ︎

Old lion and young monkey


︎ Old Lion and Young Monkey is at first glance a book of poetry by my botanist grandfather. But on the second, it deals with our relationship, our family's history and future, and my childhood, which was greatly influenced by my grandfather. In the right part of the book are playfully planted formally exceptional poems and in the left is my author's part, with illustrations drawn over carbon paper and using my own memories to respond to snippets of my grandfather's past. The two sections are arranged by time and can be read simultaneously, they pervade each other. The book is set in blue and yellow, as my grandfather is colour blind and perceives these colours best. The title follows a picture from my childhood that is hidden inside. I published the book and made my grandfather's dream of publishing his poems come true.

︎ Starý lev a mladá opice je na první pohled kniha poezie mého dědečka-botanika. Na druhý ale řeší náš vztah, historii a budoucnost naší rodiny a mé dětství, které děda hodně ovlivnil. V pravé části knihy jsou hravě vysázeny formálně výjimečné básně a v levé je moje autorská příloha, kde ilustracemi kreslenými přes uhlový papír a s pomocí mých vlastních vzpomínek reaguji na útržky z dědovy minulosti. Obě části jsou řazeny podle času a lze je číst současně, prolínají se. Kniha je laděna do modro-žluta, jelikož dědeček je barvoslepý a tyto barvy vnímá nejlépe. Název vyplývá obrázku z mého dětství, který je skrytý vevnitř. Knihu jsem vydala a splnila tak dědův sen básně publikovat.

 SOLD OUT 
︎ PageFive
︎ Artmap
︎ Xaoxax
︎ Roleta39


︎ Award Book in progress – 2nd place
︎ Award Národní cena za studentský design – nomination
︎ Client Bachelor work
︎ Role Design, concept, publishing
︎ Project Book design, editation, writing, illustration, photo retouching, language corrections, publishing, selling, marketing campaign, social media marketing
︎ Photography Filip ŠváchaOther projectsLooking forward to hear from you! ︎@ 2022