UX/UI        Graphics        About & CV        ︎  ︎

Meziskok


︎ Guardian angels, western magic or a cruel coincidence that fatally changes a young life. These and many other themes can be found in four short stories written by Jakub Zahradník in Kladno during the 1990s. While reading, the lines occasionally escape the pages and escape beyond the edge of the pages to be immersed in the psychedelic illustrations by artist Zdeněk Manina. The book, which looks like a lump of coal, is treated with blind-printing and hand-sprayed with spray paint, visually "cooling" or "heating up" as you read, and red veins seep through. The overall treatment was inspired by the mining, dirt and dark atmosphere of post-revolutionary Kladno, burdened by the collapse of the Poldi factory and the subsequent hopelessness and depression. It attempts to capture the strange atmosphere of a city that is hard to understand and is slowly dissappearing in the new world.

︎ Strážní andělé, westernová magie nebo krutá náhoda, která fatálně změní mladý život. Taková a mnohá další témata je možné nalézt ve čtyřech povídkách Jakuba Zahradníka napsaných na Kladně během 90. let. Pspotiři čtení se občas řádky vymknou stránkám a utečou za jejich okraj, aby se ponořily do psychedelických ilustrací umělce Zdeňka Maniny. Kniha, která vypadá jako kousek uhlí, je ošetřena slepotiskem a ručně postříkaná sprejem, v průběhu čtění vizuálně „chladne“ a nebo se „žhaví“ a pronikají skrz ni červené žilky. Celková úprava byla inspirována těžbou, špínou a temnou atmosférou porevolučního Kladna zatíženého rozpadem továrny Poldi a následnou beznadějí a depresí. Snaží se zachytit podivnou atmosféru těžko pochopitelného města, která se pomalu ztrácí v novém světě.

BUY MEZISKOK︎ Client Artist Zdeněk Manina
︎Collab Zdeněk Manina, Jakub Zahradník
︎ Role Design, concept of the project
︎ Skills Book design, print, web design, marketing
︎ Web knihameziskok.cz
︎ Photography Filip Trubač 


Other projectsLooking forward to hear from you! ︎@ 2022